Card image cap

Ứng dụng Dịch ngôn ngữ của người Việt đạt hơn 1 triệu lượt tải về

Dịch đa ngôn ngữ được Awabe phát triển với ý tưởng kết hợp nhiều công cụ dịch - dịch đồng thời cùng lúc nhiều kết quả từ Google dịch, Microsoft dịch, Yandex dịch, NAVER dịch, Glosbe dịch hoặc từ chính bản dịch của bạn.

Read More →
Card image cap

10 cấu trúc để động viên người khác

Bạn muốn động viên một ai đó. Nhưng không biết nói tiếng Anh như thế nào?

Read More →
Card image cap

Từ vựng liên quan đến điện thoại

1. to leave a message: để lại tin nhắn 2. answerphone : máy trả lời tự động 3. dialling tone : tín hiệu gọi 4. engaged : máy bận 5. wrong number: nhầm số

Read More →
Card image cap

Học tiếng Anh giao tiếp

Học giao tiếp tiếng Anh thông qua nhiều chủ đề, bài giảng trực tuyến của các giáo viên dạy rất dễ hiểu, giúp bạn tiếp thu bài học nhanh chóng.

Read More →
Card image cap

12 từ vựng miêu tả thức ăn

Những tính từ mô tả thức ăn như chín, sống, ôi, thiu, mềm, dai... trong tieng Anh nói như thế nào, bạn đã biết chưa? Cùng học để khám phá.

Read More →